David Ndii: Politikos ir pilietinės visuomenės ryšys

David Ndii: Politikos ir pilietinės visuomenės ryšys

Dešimtajame dešimtmetyje inteligentija bendradarbiavo su to meto pilietine visuomene ir naujais politikais, kurie pirmą kartą pateko į parlamentą. Visos trys skirtingos frakcijos buvo suburtos, kad taptų pilietinės visuomenės dalimi. Tačiau, kaip paaiškina vyriausiasis ekonomistas Davidas Ndii, šios trys grupės buvo skirtingos, tačiau dirbo kartu, siekdamos išplėsti politinę erdvę šalies demokratijoje.

Leave a Comment

Your email address will not be published.