„Kai dramblys iškilo virš manęs, pagalvojau: aš baigiau“ | Laikai 2

SUaba Douglasas-Hamiltonas pasakoja apie vieną artimiausių savo susitikimų su drambliu. „Dirbau su BBC ir miegojau sausoje upės vagoje Namibijoje, o likusi įgula palapinėse netoliese“, – pradeda ji. Ji pabudo vidury nakties. „Buvo didelis mėnulis ir maždaug už 50 metrų pamačiau upės pakrante vaikščiojantį dramblio taurą. Apsiverčiau ant pilvo ir pagalvojau: „Dieve, kaip gražu“. Tada jis staiga sustojo ir pažvelgė į sidabrinę upės vagą, kurią puikiai pažinojo, ir pamatė jo viduryje gulintį keistą juodą stačiakampį, kuris buvau aš. Su grimztančia širdimi supratau, kad jis ateina pas mane ir yra ten

Leave a Comment

Your email address will not be published.