Kenijos mokesčių sistemos auditas | Dramblys

Kenijos mokesčių sistemos auditas |  Dramblys

Kad mokesčių teisingumas tikrai veiktų piliečių labui, jis turi būti pagrįstas žmogaus teisių principais. Tam reikia, kad esama fiskalinė struktūra sudarytų sąlygas piliečiams dalyvauti; nediskriminavimo ir socialinį mobilumą didinančių procesų stiprinimas. Dramblys interviu su Leonardu Wanyama, Rytų Afrikos mokesčių ir valdymo tinklo (EATGN) regioniniu koordinatoriumi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.