Pateikite ataskaitą iki rugsėjo 5 d., sako „Madras HC – The New Indian Express“.

Pateikite ataskaitą iki rugsėjo 5 d., sako „Madras HC - The New Indian Express“.

Pagal Greitosios žvalgybos tarnyba

ČENAJUS: Specialus Madraso aukštojo teismo kolegija pirmadienį nurodė TANGEDCO iki rugsėjo 5 d. pateikti ataskaitą apie veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užkirsti kelią dramblių ir kitų laukinių gyvūnų srovei. Teisėjai N Sathish Kumar ir D Bharatha Chakravarthy perspėjo, kad TANGEDCO MD bus iškviestas, jei pranešimas nebus pateiktas.

Nurodymas buvo paskelbtas po to, kai išgirdome daugybę prašymų miško ir laukinės gamtos klausimais. Nacionalinės laukinės gamtos valdybos nuolatinis komitetas rekomendavo aplinkosaugos priemones, skirtas sumažinti elektros perdavimo / skirstomųjų linijų, einančių per saugomus miškus, poveikį, įskaitant nukritusių linijų taisymą ir oro kabelių ryšulių naudojimą, kad gyvūnai nesiliestų su žemai kabančiomis elektros linijomis. Jis rekomendavo EB ir miškų departamentams bendrai tikrinti perdavimo/skirstymo linijas saugomose teritorijose. Klausimas viešai paskelbtas rugsėjo 9 d.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.