Perduokite Cezariui: sąžiningos teisingumo sistemos link

Perduokite Cezariui: sąžiningos teisingumo sistemos link

Kad mokesčių teisingumas tikrai veiktų piliečių labui, jis turi būti pagrįstas žmogaus teisių principais. Tam reikia, kad esama finansų architektūra ir fiskalinės sistemos sudarytų sąlygas: piliečiams dalyvauti priimant sprendimus; sistemų atskaitomybė; nediskriminavimas įgyvendinant programas; socialinį mobilumą didinančių procesų stiprinimas; reikalaujama sankcija už pažeidimus; ir teisėtumą taikant teisinės valstybės principą. Dramblys interviu su Leonardu Wanyama, Rytų Afrikos mokesčių ir valdymo tinklo (EATGN) regioniniu koordinatoriumi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.