Šiitų kompanionai reikalauja, kad miškų departamentas dramblį Rajni per Muharramo procesiją

Hyderabad: Shia Companions request forest dept for elephant Rajni during Muharram procession

Paskelbta: Paskelbimo data – 16:33 Antradienis – 19, liepos 22 d

Haidarabadas: Mieste įsikūrusi organizacija „Shia Companions“ paragino valstijos miškų departamentą išduoti vyriausybės įsakymą pagal leidimą naudoti vietinį dramblį Rajni kito mėnesio Muharramo procesijai.

Šiitų kompanionų generalinis sekretorius Syedas Ali Jaffry sakė, kad 10-ąją Muharramo dieną Ašuroje nešioti Bibi-ka-Alam ant dramblio globėjo yra sena praktika.

Neseniai vykusiame susitikime pareigūnai aptarė klausimą dėl GO, skirto drambliui parūpinti Muharramo procesijai. Rajni, Nizam Trust priklausančio Neru zoologijos parko nelaisvėje laikomas dramblys, reguliariai naudojamas per Bonalu ir Muharramo procesijas.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.